Rady a tipy

Ktorá diaľničná známka je najvýhodnejšia

Počas letnej sezóny sú maďarské diaľnice plné motoristov cestujúcich na dovolenky alebo presúvajúcich sa medzi viacerými krajinami, ľuďmi, ktorí si chcú v Maďarsku oddýchnuť po týždňoch náročnej práce alebo cestujúcimi cez túto krajinu. Preto je dôležité mať všetky informácie o používaní ciest a o diaľničných známkach, aby ste sa vyhli nervozite a v neposlednom rade aj pokutám.   

Na používanie maďarských diaľnic potrebujete časové diaľničné známky, ktoré si môžete kúpiť online, v mobilnej aplikácii alebo aj na hraničných priechodoch a  čerpacích staniciach. Je dôležité si uvedomiť, že známku je potrebné získať pred použitím cesty, inak by ste mohli ľahko dostať pokutu.   

 

Typy diaľničných známok  

Diaľničnou známkou s najkratšou dobou platnosti je týždenná známka, t. j. 10-dňová známka platná ďalších 9 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia alebo validácie, t. j. do 24. hodiny dňa skončenia platnosti. Nasleduje mesačná známka, ktorá platí 30 dní od dátumu nákupu alebo začiatku platnosti do 24. hodiny 30. dňa. Je možné zakúpiť aj niekoľko mesačných známok a ročnú známku. Ročná diaľničná známka je platná do posledného januárového dňa roka nasledujúceho po predmetnom roku. Pri zakúpení známky si môžete zvoliť dátum, od ktorého bude známka platná, ak ho nezmeníte, dátumom začiatku platnosti bude dátum a čas zakúpenia. Manuálne nastavenie obdobia platnosti vám dáva možnosť zakúpiť si elektronickú diaľničnú známku pred cestou, čím sa vyhnete pokutám!  

 

Ktorú diaľničnú známku sa oplatí kúpiť?  

Ak cez krajinu len prechádzate a vaša cesta sa zmestí do 10 dní, odporúčame vám 10-dňovú známku, ak však cestujete na dlhšie obdobie, oplatí sa kúpiť mesačnú známku. Desaťdňová, mesačná a ročná diaľničná známka platí na diaľniciach v celej krajine, k dispozícii je aj okresná diaľničná známka, ktorá platí len na diaľničných úsekoch v danom okrese. Odporúča sa, ak cestujete len do danej časti krajiny a neplánujete navštíviť iné okresy po diaľnici. Okresné známky sa dajú kombinovať, t. j. môžete si kúpiť niekoľko okresných diaľničných známok.   

Dôležité je nielen zvoliť dĺžku platnosti známky, ale aj správne určiť kategóriu vozidla.  V opačnom prípade hrozí pokuta, pretože v prípade výberu nesprávneho typu známky nebude známka platná. Buďte opatrní a kúpte si známku ešte pred začiatkom cesty, aby ste si zabezpečili bezpečnú dovolenku bez stresu. EN DE RO HU SK
Táto webová stránka používa cookies s cieľom poskytnúť návštevníkom stránky lepší používateľský zážitok. Ďalšie informácie