Rady a tipy

Ceny diaľničných známok v roku 2023

Ceny diaľničných známok - 2023

 

 NárodnáŽupná
KategóriiTýždennáMesačnáRočnáRočná
D1M2 750 Ft4 450 Ft49 190 Ft5 720 Ft
D15 500 Ft8 900 Ft49 190 Ft5 720 Ft
D28 000 Ft12 600 Ft69 830 Ft11 450 Ft
B217 730 Ft25 150 Ft228 850 Ft22 890 Ft
U5 500 Ft8 900 Ft49 190 Ft5 720 Ft

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH. K cene diaľničnej známky sa v závislosti od spôsobu platby pripočítava transakčný poplatok, ktorého výška sa zobrazí v procese objednávky po výbere spôsobu platby. 

 

 

 

Kategórie vozidiel

Motorové a prípojné vozidlá zaraďujeme do jednej z nasledujúcich kategórií: 

Kód uvedený v osvedčení

o evidencii vozidiel v políčku „J” *

Druh vozidla Cenová kategória
M1 osobné vozidlo D1 (vhodné na prepravu maximálne 7 osôb)
M1 osobné vozidlo D2 (vhodné na prepravu viac ako 7 osôb)
N1 nákladné vozidlo D2 (s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 ton)
M2 autobus B2 (autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 5 ton)
M3 autobus B2 (autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 5 ton)
O1 prípojné vozidlo U (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 750 kg)
O2 prípojné vozidlo

U (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou

hmotnosťou viac ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3,5 tony)

* Podľa Nariadenia č. 5/1990 (IV. 12.) Ministerstva dopravy, energie a komunikácií o technickej kontrole cestných motorových vozidiel.

Povolený počet prepravovaných osôb vo vozidle určuje úradný záznam v osvedčení o evidencii vozidla (S.1. – počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča) a nie aktuálny počet sedadiel v motorovom vozidle.

Ak je na motorové vozidlo patriace do kategórie D2 a B2 napojené prípojné vozidlo, musí byť na evidenčné číslo prípojného vozidla uhradená diaľničná známka kategórie U.

Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony patriace do kategórie D1 sa podľa veľkosti delia do dvoch skupín. Pre osobné vozidlá vhodné na prepravu maximálne 5+2 osôb sa cena elektronickej diaľničnej známky nemení. Motorové vozidlá vhodné pre prepravu viac ako 7 osôb ako sú mikrobusy, obytné automobily a úžitkové vozidlá sú preradené do kategórie D2.

Prípojné vozidlá napojené na osobné vozidlá, ktoré nepatria do kategórie D1, budú musieť v budúcnosti na spoplatnených úsekoch disponovať oprávnením kategórie U.   

 


EN DE RO HU SK
Táto webová stránka používa cookies s cieľom poskytnúť návštevníkom stránky lepší používateľský zážitok. Ďalšie informácie