Rady a tipy

Rýchly nákup vinetácie

Platnosť ročnej diaľničnej známky

Ročná vnútroštátna a župná diaľničná známka na rok 2022 platí do polnoci 31. januára 2023!

Ročná vnútroštátna a župná diaľničná známka zakúpená v predpredaji v decembri 2022 platí od 1. januára 2023 do 31. januára 2024.

Do akej kategórie patrí moje vozidlo?

Motorové a prípojné vozidlá zaraďujeme do nasledujúcich kategórií: 

Kód uvedený v osvedčení

o evidencii vozidiel v políčku „J” *

Druh vozidla Cenová kategória
M1 osobné vozidlo D1 (vhodné na prepravu maximálne 7 osôb)
M1 osobné vozidlo D2 (vhodné na prepravu viac ako 7 osôb)
N1 nákladné vozidlo D2 (s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony)
M2 autobus B2 (autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 5 ton)
M3 autobus B2 (autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 5 ton)
O1 prípojné vozidlo (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 750 kg)
O2 prípojné vozidlo

(prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 750 kg,

ale neprevyšujúcou 3,5 tony)

* Podľa Nariadenia č. 5/1990 (IV. 12.) Ministerstva dopravy, energie a komunikácií o technickej kontrole cestných motorových vozidiel

Povolený počet prepravovaných osôb vo vozidle určuje úradný záznam v osvedčení o evidencii vozidla (S.1. – počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča) a nie aktuálny počet sedadiel v motorovom vozidle.

Ak je na motorové vozidlo patriace do kategórie D2 a B2 napojené prípojné vozidlo, musí byť na evidenčné číslo prípojného vozidla uhradená diaľničná známka kategórie U.

Kedy je výhodnejšie kúpiť župnú diaľničnú známku?

Župná diaľničná známka je len ďalšou z možností, jej zakúpenie nie je povinné ani výhradné. Ak si dokážete pomerne dobre naplánovať cesty počas roka a viete, ktoré župy budete križovať, tak ľahko vypočítate celkovú sumu všetkých župných diaľničných známok za rok. Ak je táto hodnota nižšia ako suma za všetky doteraz zakúpené diaľničné známky, oplatí sa Vám zakúpiť župné známky. Keďže župná známky platí počas celého roka, stačí ju zakúpiť len raz, navyše na jedno vozidlo môžete zakúpiť viac župných známok.

Najkupovanejšou župnou známkou je Peštianska župná známka, ktorá stojí, podobne ako ostatné župné známky, 5.000 Ft.

Aký je základný rozdiel medzi klasickou a župnou diaľničnou známkou?

Diaľničné známky s obmedzenou časovou platnosťou, teda 10-dňové, mesačné a ročné, platia vnútroštátne na všetkých, aj novozavedených spoplatnených cestných úsekoch. Naproti tomu župné diaľničné známky majú územné obmedzenia, to znamená, že oprávňujú na používanie spoplatnených úsekov len v rámci danej župy, avšak bez časového obmedzenia, čiže počas celého roka respektíve do 31. januára nasledujúceho roka. Pre správny výber diaľničnej známky odporúčame vytvoriť predbežný ročný plán ciest.

Kedy je výhodnejšie kúpiť ročnú vnútroštátnu diaľničnú známku?

Ročná vnútroštátna diaľničná známka umožňuje neobmedzené užívanie celej siete spoplatnených cestných úsekov. Ak Vaše ročné náklady na všetky klasické diaľničné známky alebo župné známky prekročia sumu 30-35 000 forintov, je výhodnejšie zakúpiť ročnú vnutroštátnu diaľničnú známku. Po jej zakúpení už nemusíte kupovať iné typy diaľničných známok, ani hľadať alternatívne trasy respektíve si odoprieť cestu v dôsledku chýbajúceho oprávnenia.

Dokedy platí župná diaľničná známka?

Časovo: župná diaľničná známka platí odo dňa jej zakúpenia do polnoci 31. januára nasledujúceho roka.

Územne: župné známky oprávňujú na používanie spoplatnených cestných úsekov len v rámci príslušnej župy a sú platné len po prvý výjazd za jej hranicou. 

Ako si viem zakúpiť diaľničnú známku?

Na našej webovej stránke zadajte typ diaľničnej známky a údaj o motorovom vozidle do príslušných políčok a pokračujte podľa inštrukcií. Objednávka a predaj diaľničnej známky prebehne automaticky.

Musím sa pri nákupe diaľničnej známky registrovať?

Registrácia nie je povinná. Diaľničnú známku si môžete zakúpiť aj bez registrácie pomocou platby platobnou kartou online.

Môžem používať spoplatnené cestné úseky bez diaľničnej známky?

Spoplatnené cestné úseky je možné používať len s platným oprávnením, diaľničnú známku je preto potrebné zakúpiť ešte pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek. V prípade zakúpenia oprávnenia počas jeho doby platnosti začína platnosť diaľničnej známky v každom prípade dňom jej zakúpenia (deň/hodina/minúta). Vodič, ktorý vošiel na spoplatnený cestný úsek bez platného oprávnenia má najviac 60 minút na to, aby si ho zakúpil. Uplatnením tohto nariadenia sa vyhnú pokute vodiči, ktorí vošli na spoplatnený úsek náhodou. Dodatočne zakúpená e-známka neoprávňuje na používanie spoplatneného úseku so spätnou platnosťou a považuje sa za neoprávnené užívanie, za ktoré je vymeraná pokuta.

Ako viem platiť?

Platba kartou online

Platba kartou Barion– Platba kartou online prebieha na stránke bezpečnej platobnej brány Barion. Systém akceptuje všetky platobné karty, ktoré umožňujú platby na internete. Po úspešnej platbe sa stáva diaľničná známka okamžite platnou.  
Údaje o karte zadané na platforme Barion sú prístupné a spravované výlučne portálom Barion. 

Platba kartou Borgun – Platba kartou online prebieha na stránke bezpečnej platobnej brány Borgun. Systém akceptuje všetky platobné karty, ktoré umožňujú platby na internete. Po úspešnej platbe sa stáva diaľničná známka okamžite platnou.  
Údaje o karte zadané na platforme Borgun sú prístupné a spravované výlučne portálom Borgun. 

Platba kartou SimplePay- Platba kartou online prebieha na stránke bezpečnej platobnej brány SimplePay. Systém akceptuje všetky platobné karty, ktoré umožňujú platby na internete. Po úspešnej platbe sa stáva diaľničná známka okamžite platnou.  
Údaje o karte zadané na platforme SimplePay sú prístupné a spravované výlučne SimplePay. 

Kedy si musím zakúpiť diaľničnú známku?

V zmysle platných predpisov je e-známku potrebné zakúpiť pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek (ideálne ešte pred cestou). Dodatočne zakúpená e-známka neoprávňuje na používanie spoplatneného úseku so spätnou platnosťou a považuje sa za neoprávnené užívanie, za ktoré je vymeraná pokuta. V prípade, že za začiatok platnosti známky označí kupujúci deň nákupu známky, platí diaľničná známka odo dňa jej zakúpenia.

Môžem si naraz zakúpiť viac diaľničných známok?

Áno. Zákazníci, ktorí majú vozový park si odteraz môžu zakúpiť naraz viac mesačných a ročných diaľničných známok (až 10 ks rovnakého typu), pričom na každé evidenčné číslo je možné osobitne zadať začiatok doby platnosti oprávnenia.

Vďaka tejto novinke odteraz nemusíte napr. v prípade 10 ks autobusov kategórie B2 zadať desať samostatných objednávok na jednotlivé evidenčné čísla, ale v rámci jednej objednávky viete zadať všetkých desať evidenčných čísiel, navyše aj validácia diaľničných známok a odoslanie odkazu na tlač faktúry v e-mailovej správe prebehne naraz.

Na čo mám dbať po zakúpení diaľničnej známky?

Po úspešnom zrealizovaní platby zašleme na Vami zadanú adresu potvrdzujúci e-mail s údajmi o objednávke. Tento potvrdzujúci e-mail si, prosím, uchovajte. Potvrdzujúci e-mail nie je potrebné vytlačiť a nosiť so sebou, ale uchovajte ho v elektronickej forme, čím viete preukázať platnosť oprávnenia. Úspešná úhrada výšky diaľničného poplatku neznamená automaticky oprávnenie na užívanie spoplatnených cestných úsekov! V prípade, že nedostanete potvrdzujúci e-mail, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom zákazníckej linky. Následky za používanie spoplatnených cestných úsekov bez platného oprávnenia nesie v plnej miere kupujúci!   

Môžem dostať k objednávke doklad o úhrade?

Pri výbere typu diaľničnej známky zaznačte žiadosť o vystavenie faktúry a zadajte, prosím, presnú fakturačnú adresu. Po úspešnej objednávke si faktúru môžete pozrieť a vytlačiť kliknutím na príslušný odkaz. Odkaz na doklad o úhrade Vám zašleme aj e-mailom. Faktúra je platná vo vytlačenej forme.

Otázky súvisiace s používaním diaľničných známok

Informácie o diaľniciach

Zákaznícka linka spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. +36 (36) 587-500 

Je možné uhradenú a platnú diaľničnú známku stornovať?

Raz uhradenú a platnú diaľničnú známku už nie je možné upravovať ani stornovať, preto, prosím, dôkladne skontrolujte správnosť zadaných údajov.

V prípade nesprávne uvedeného evidenčného čísla vozidla, doby platnosti alebo kategórie:

môžete za istých podmienok žiadať spoločnosť Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. o korekciu údajov. Pre podrobnejšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom zákazníckej linky +36 (36) 587-500.

Cestné úseky s poplatkom a bez poplatku

Pre zoznam a mapu cestných úsekov s poplatkom a bez poplatku kliknite sem.

Kontrola, pokuty 

Pre podrobnejšie informácie súvisiace s kontrolou diaľničných známok a pokutami kliknitesem.

Úkony spojené s prepisom diaľničnej známky v prípade predaja motorového vozidla. 

V prípade, že počas roka majiteľ vozidla prevedie vlastnícke práva k vozidlu na inú osobu alebo jeho vlastnícke práva zaniknú, môže v zákazníckych centrách spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. žiadať prepis oprávnenia na iné vozidlo rovnakej kategórie. Pri prepise diaľničnej známky je potrebné predložiť: potvrdzujúce oznámenie, osvedčenie o evidencii nového vozidla a dokument o predaji vozidla. Pre viac informácií kliknite sem. Poplatok za prepis diaľničnej známky je 1470 Ft.

Kde nájdem zákaznícke centrá spoločnosti Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt?

http://www.nemzetiutdij.hu/Ugyfelszolgalat-kereso/

Viem overiť platnosť diaľničnej známky na základe evidenčného čísla?

Overenie platnosti je možné len na diaľničné známky zakúpené na stránke www.madarska-dialnicna-znamka.eu respektíve zakúpené online. Je dôležité vedieť, že služba je len informatívna a poskytuje údaj o tom, či na zadané evidenčné číslo vozidla bolo zakúpené platné oprávnenie. Ak medzičasom došlo k zmene evidenčného čísla (napr. z dôvodu predaja vozidla), správnosť údajov o platnosti diaľničnej známky nie je garantovaná. Overenie platnosti diaľničnej známky môžete vykonať kliknutím na odkaz.

Overenie platnosti diaľničných známok zakúpených inde je možné pomocou údajov uvedených na kontrolnom ústrižku vydanom predajným miestom.

 

EN DE RO HU SK
Táto webová stránka používa cookies s cieľom poskytnúť návštevníkom stránky lepší používateľský zážitok. Ďalšie informácie