Rady a tipy

Rýchly nákup vinetácie

Nákup diaľničnej známky a informácie 2024

Elektronickú známku je potrebné zakúpiť ešte pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek. Dodatočné zakúpenie diaľničnej známky neoprávňuje na používanie spoplatneného úseku so spätnou platnosťou a považuje sa za neoprávnené používanie, za ktoré je vymeraná pokuta. Výnimku predstavuje 60-minútová ochranná lehota, kedy vodič, ktorý vošiel na spoplatnený cestný úsek bez platného oprávnenia má 60 minút na to, aby si ho zakúpil, čím sa vyhne pokute za neoprávnené používanie spoplatneného úseku. Oprávnenie je platné, ak všetky údaje na ňom uvedené sú presné: evidenčné číslo vozidla, kód krajiny, cenová kategória, doba platnosti.

 

Kategórie vozidiel (cenové kategórie)

D1                 Osobné vozidlá určené na prepravu najviac 7 osôb vrátane vodiča a ich prívesy
D1M              Motocykle
D2                 Osobné vozidlá určená na prepravu viac ako 7 osôb, nákladné vozidlá do 3,5 t, obytné automobily

U                   Prípojné vozidlá za vozidlá kategórie D2

 

Druhy známok, ich platnosť

Diaľničná známka platí odo dňa určeného kupujúcim. V prípade, že za začiatok platnosti známky označí kupujúci deň nákupu známky, platí diaľničná známka odo dňa jej zakúpenia. V prípade platby prevodom platí diaľničná známky až odo dňa pripísania sumy na účet obchodníka.  

Kým známky s obmedzenou časovou platnosťou umožňujú používanie spoplatnených cestných úsekov v rámci celej krajiny počas doby ich platnosti, zatiaľ župné známky, ktoré majú obmedzenú územnú platnosť, teda platia len v rámci danej župy a len po prvý výjazd za jej hranicou, je možné zakúpiť len s časovou platnosťou na jeden rok.

 

Platnosť diaľničných známok

Denná (1-dňová) diaľničná známka

Platí pre všetky spoplatnené cesty v Maďarsku, ak je zakúpená vopred, od 0:00 do 24:00 hod. kalendárneho dňa uvedeného kupujúcim. V prípade nákupu v ten istý deň, od času nákupu do 24:00 hod. daného kalendárneho dňa.

Týždenná (10-dňová) diaľničná známka

Platí od prvého dňa určeného kupujúcim a 9 nasledujúcich dní, spolu 10 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, až do polnoci 10. dňa.

Mesačná diaľničná známka

Platí od prvého dňa určeného kupujúcim až do polnoci dňa s totožným číslom v nasledujúcom mesiaci; ak takýto deň v mesiaci ukončenia platnosti diaľničnej známky nie je, platí známka do polnoci posledného dňa v mesiaci.

Župná diaľničná známka

Župná diaľničná známka umožňuje využívať všetky spoplatnené úseky v rámci danej župy počas celého roka. Jej platnosť začína prvým dňom aktuálneho roka a končí o polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Známka nemá spätnú platnosť a poskytuje oprávnenie na používanie spoplatnenej cesty len odo dňa jej zakúpenia.

V predpredaji zakúpené župné známky platia od 1. januára 2024. do polnoci 31. januára 2025. Počas nákupu môžete na jedno vozidlo zakúpiť naraz viac župných známok.

Ročná diaľničná známka

Platí na všetky spoplatnené cestné úseky v rámci Maďarska a to od prvého dňa aktuálneho roka do polnoci 31. januára nasledujúceho roka. Známka nemá spätnú platnosť a poskytuje oprávnenie na používanie spoplatnenej cesty len odo dňa jej zakúpenia.

V predpredaji zakúpené ročné známky platia od 1. januára 2024. do polnoci 31. januára 2025.

 

Združené mesačné diaľničné známky (na 5..4..3..2 mesiace)

Združené mesačné diaľničné známky umožňujú niekoľkomesačné užívanie spoplatnených cestných úsekov a poskytujú tak rovnaký komfort ako ročná vnútroštátna diaľničná známka. Toto riešenie je zároveň aj úsporné, nakoľko polročná známka poskytuje oprávnenie na ďalších 4-6 dní, navyše stačí zaplatiť len polovicu mesačného manipulačného poplatku. Pri kúpe združených diaľničných známok Vám v potvrdzujúcej správe zašleme identifikátor diaľničnej známky na 5, 4, 3 alebo 2 mesiace.

Pri kúpe združených diaľničných známok venujte, prosím, osobitnú pozornosť SPRÁVNOSTI EVIDENČNÉHO ČÍSLA, nakoľko za jeho opravu musíte zaplatiť poplatok za každý objednaný mesiac! (poplatok za prepis predstavuje 1470 Ft / diaľničná známka / znak). Poplatok za viacnásobný prepis platí aj v prípade predaja starého a kúpy nového vozidla.   

Rovnako venujte osobitnú pozornosť ZAČIATKU DOBY PLATNOSTI a UKONČENIU DOBY PLATNOSTI oprávnenia. Ak za začiatok doby platnosti označíte deň nákupu diaľničnej známky, oprávnenie začína platiť v deň jeho zakúpenia.

Následky za používanie spoplatnených cestných úsekov bez platného oprávnenia nesie v plnej miere kupujúci!

 

Spôsoby platby

Vďaka viacerým spôsobom platby môžete uhradiť diaľničný poplatok rýchlo a pohodlne. Nezabudnite, prosím, že spoplatnené cestné úseky môžete využívať len na základe e-mailovej správy potvrdzujúcej úspešné zakúpenie diaľničnej známky (toto oznámenie obsahuje poradové číslo diaľničnej známky). Spôsoby platby:

Platba kartou online

Platba prebieha na stránke bezpečnej platobnej brány OTP alebo Borgun banky. Systém akceptuje všetky platobné karty, ktoré umožňujú platby cez internet. Po úspešnej platbe sa stáva diaľničná známka okamžite platnou. K údajom o karte zadaným na platforme Banky má prístup len Banka.

 

Užitočné rady

V záujme výhodnejšieho nákupu diaľničnej známky, pokiaľ je to možné, si dopredu vypracujte približný plán ciest a teda aj nákup diaľničných známok. 

Týždenná a mesačná diaľničná známka

Ak Vaše ročné náklady na týždenné a mesačné diaľničné poplatky pravdepodobne nepresiahnu 30-35 000 forintov, odporúčame nákup 10-dňovej alebo mesačnej diaľničnej známky, ktoré majú neobmedzenú územnú platnosť. Ak v priebehu 30 dní cestujete častejšie ako raz, odporúčame investovať radšej do mesačnej diaľničnej známky. 

Ročná diaľničná známka

Ak Vaše ročné náklady na týždenné a mesačné diaľničné poplatky presiahnu 30-35 000 forintov, odporúčame nákup ročnej vnútroštátnej diaľničnej známky, ktorá síce môže byť o 6-8000 Ft drahšia, ale z hľadiska väčšieho komfortu sa určite oplatí. Po jej zakúpení už nemusíte kupovať iné typy diaľničných známok ani sledovať sieť spoplatnených ciest respektíve odoprieť si cestu v dôsledku chýbajúceho oprávnenia.

Župná diaľničná známka

Ak si dokážete pomerne dobre naplánovať cesty počas roka a viete, ktoré župy budete križovať, oplatí sa Vám zakúpiť župnú alebo hneď niekoľko župných známok, ktoré majú platnosť jeden rok, a to dokonca aj v prípade, že popritom občas používate iné spoplatnené cestné úseky, na ktoré si pri tejto príležitosti zakúpite diaľničnú známku s krátkou dobou platnosti. 

 

Pokuty

V prípade zistenia neoprávneného užívania spoplatneného cestného úseku pri kontrole vozidla, je vodič poviný uhradiť pokutu vo forme doplatku, ktorého výška závisí od kategórie vozidla a od toho, či ju vodič uhradil v lehote 60 dní. Poľahčujúcou okolnosťou, ktorá umožňuje uložiť miernejšiu pokutu je napr. zaradenie vozidla do nesprávnej kategórie alebo nesprávne uvedené evidenčné číslo vozidla najviac do troch znakov. V tomto prípade je vodič alebo prevádzkovateľ vozidla povinný uhradiť len rozdiel na doplatku respektíve je doplatok možné odpustiť a uhradiť len poplatok za prepis diaľničnej známky (1470 Ft). Pre viac informácií kliknite sem http://www.autopalya.hu/articles/article/potdijak

 

Zmena údajov na diaľničnej známke

Prepis

Prepis diaľničnej známky zabezpečuje spoločnosť Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. vo svojich zákazníckych centrách. Poplatok za prepis je 1470 Ft. O prepis diaľničnej známky môžete žiadať v nasledujúcich prípadoch:

  • predaj vozidla – po predložení dokumentov o predaji vozidla a zakúpenom oprávnení
  • výmena evidenčného čísla – ak je výmena evidenčného čísla nariadená zákonom prepis údajov na známke je bez poplatku
  • krádež/totálne zničenie – po predložení oficiálneho dokumentu o škodovej udalosti vydaného policajným orgánom alebo poisťovňou
  • nesprávna kategória vozidla – v rámci doby platnosti oprávnenia
  • nesprávne uvedené evidenčné číslo – najviac do troch znakov. Ak ide o zámenu znakov 0 a O, prepis údajov na známke je bez poplatku
  • nesprávne uvedený kód krajiny

Spätné odkúpenie

Spätné odkúpenie diaľničnej známky je možné v prípade jej duplicitného zakúpenia, ak druhá diaľničná známka ešte nezačala platiť.

 

Kontrola – používanie spoplatnených cestných úsekov je možné len s platnou názmkou!

Kontrola diaľničných známok sa môže vykonávať na ktoromkoľvek mieste spoplatneného cestného úseku bez zastavenia vozidla na základe jeho evidenčného čísla.

Kontrolný ústrižok (v prípade kúpy cez internet potvrdzovací e-mail s poradovým číslom diaľničnej známky) je potrebné ponechať vo vlastnom záujme ešte 1 rok po skončení platnosti diaľničnej známky! Potvrdzovací e-mail nie je potrebné vytlačiť a nosiť pri sebe.

Pri kúpe známky úhrada výšky diaľničného poplatku neznamená automaticky oprávnenie na užívanie spoplatnených cestných úsekov! Na to je potrebné platné poradové číslo!

Neoprávnené používanie ciest

V prípade zistenia neoprávneného užívania spoplatneného cestného úseku či už pri miestnej alebo automatickej kontrole na základe evidenčného čísla vozidla, je vodič poviný uhradiť pokutu, ktorej výška závisí od kategórie kontrolovaného vozidla.

 

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s používaním spoplatnených ciest a diaľničných známok 

napr.: prepis, výmena evidenčného čísla vozidla, výmena čelného skla, strata karty

kontaktujte spoločnosť Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. prostredníctvom zákazníckej linky: +36 (36) 587-500, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne.

EN DE RO HU SK
Táto webová stránka používa cookies s cieľom poskytnúť návštevníkom stránky lepší používateľský zážitok. Ďalšie informácie