Rady a tipy

Všetko o maďarských diaľničných známkach!

Pri cestovaní autom do zahraničia je azda jednou z najdôležitejších vecí mať všetky informácie o cestách, pretože v neznámom prostredí sa ľahko môže stať, že budete za niečo pokutovaní. Môže sa tak stať v prípade, že používate cesty bez povolenia alebo nedodržiavate rýchlostné obmedzenia. V tomto článku sme zhromaždili niekoľko dôležitých informácií o používaní ciest v Maďarsku, ktoré vám uľahčia cestu.   

Maďarská diaľničná sieť je veľmi dobre rozvinutá, ale v dôsledku letných rekonštrukcií môžete očakávať menšie zápchy. Maďarské diaľnice sú spoplatnené systémom časových diaľničných známok, takže na používanie týchto ciest si musíte kúpiť diaľničnú známku. Diaľničné známky sa dajú kúpiť online, v mobilných aplikáciách, na hraniciach a na čerpacích staniciach.   

 

Zakúpenie a validácia diaľničnej známky   

Na hraniciach a na mnohých čerpacích staniciach si môžete kúpiť diaľničnú známku, ktorá sa vydáva na fyzickom papieri. Je veľmi dôležité správne zadať údaje o vozidle a kategórii vozidla, pretože akákoľvek chyba spôsobí neplatnosť známky a môže vám byť uložená pokuta. Fyzická známka by mala byť uložená na bezpečnom mieste v aute a je obzvlášť dôležité, aby ste ju uchovávali po dobu jej platnosti a odporúča sa uchovávať ju následne ešte 2 roky. Fyzická známka nemusí byť nalepená na čelnom skle vozidla, pretože kamery nainštalované na cestách zistia, či má vozidlo platnú známku, podľa jeho evidenčného čísla.   

Používanie elektronických diaľničných známok je však jednoduchšie, pretože zakúpená známka vám bude zaslaná e-mailom a nie je potrebné ju vytlačiť, takže je menšia pravdepodobnosť, že sa stratí alebo poškodí. Ďalšou výhodou je, že sa nemusíte registrovať, údaje zadávate sami pri kúpe, čo uľahčuje kontrolu, či v evidenčnom čísle a medzinárodnej poznávacej značke nie je preklep, a identifikáciu kategórie vozidla, pre ktoré potrebujete známku kúpiť. Po výbere známky, ktorú chcete kúpiť, je potrebné zadať tieto údaje: evidenčné číslo vozidla, medzinárodná poznávacia značka, doba platnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo. Po vyplnení polí môžete pristúpiť k platbe kreditnou kartou.   

 

Doba platnosti diaľničnej známky  

Známka s najkratšou dobou platnosti je týždenná známka, t. j. 10 dní. Jej platnosť je ďalších 9 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia, t. j. odo dňa nákupu, do 24. hodiny dňa skončenia platnosti.   

V prípade mesačnej známky známka platí jeden mesiac od dátumu začiatku platnosti, t. j. do 24. hodiny toho istého kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Ak má mesiac nasledujúci po zakúpení menej dní, platí do posledného dňa daného mesiaca. EN DE RO HU SK
Táto webová stránka používa cookies s cieľom poskytnúť návštevníkom stránky lepší používateľský zážitok. Ďalšie informácie