Rady a tipy

Rýchlostné limity a meranie rýchlosti v Maďarsku

V Maďarsku je nainštalovaná takzvaná cestná inteligentná kamerová sieť VÉDA, ktorá monitoruje nielen nepravidelných vodičov, chýbajúcu technickú kontrolu auta, nedodržiavanie rýchlosti, ale aj to, či má auto diaľničnú nálepku. Toto sa sleduje na základe ŠPZ, preto je pri kúpe nálepky obzvlášť dôležité zadať správnu ŠPZ a kategóriu vozidla! 

Tieto kamery možno nájsť nielen na diaľniciach, ale na každej ceste, pretože bezpečnosť premávky je prvoradá. Je dôležité odfiltrovať porušovateľov. Odporúča sa vyhnúť sa pokutám, pretože ak Vás prichytia za prekročenie rýchlosti, môžete dostať vysoké pokuty. 

 

Zmeny od roku 2023

Na jar 2023 sa zmenila maďarská legislatíva o meraní rýchlosti, podľa ktorej je právne akceptovanou rýchlosťou vždy presná hodnota zobrazená kamerou, takže metóda výchylkového merania zanikla. V prípade prekročenia rýchlosti alebo porušenia predpisov môžete očakávať tieto policajné opatrenia: ústne napomenutie, pokutu alebo nahlásenie priestupku. 

 

Rýchlostné limity na maďarských cestách

Pri osobnom automobile, motocykli a pri vozidle s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3 500 kg platia limity: 

  • 130 km/h na diaľnici 
  • 110 km/h rýchlostnej ceste 
  • 90 km/h na ostatných cestách mimo obývaných oblastí 
  • 50 km/h v obytnej oblasti 

Autobusom, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v právnom predpise: 

  • 100 km/h na diaľnici 
  • 70 km/h na ostatných cestách mimo obývaných oblastí 
  • 50 km/h v obytnej oblasti 

S iným motorovým vozidlom a zároveň so súpravou vozidla pozostávajúcou z motorového vozidla a prívesu: 

  • 80 km/h na diaľnici 
  • 70 km/h na ostatných cestách mimo obývaných oblastí 
  • 50 km/h v obytnej oblasti 

Okrem dodržiavania pravidiel nezabudnite zakúpiť maďarskú diaľničnú nálepku, aby boli vaše jazdy bez pokuty! EN DE RO HU SK
Táto webová stránka používa cookies s cieľom poskytnúť návštevníkom stránky lepší používateľský zážitok. Ďalšie informácie