Rady a tipy

Ceny diaľničných známok v roku 2024

Ceny diaľničných známok - 2024

  NárodnáŽupná
Cenová kategória e-vignetteJednodňová TýždenáMesačnáRočnáRočná
D15 150 Ft 6 400 Ft 10 360 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft 
D1m2 570 Ft3 200 Ft 5 180 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft 
D27 310 Ft 9 310 Ft 14 670 Ft 81 280 Ft 13 330 Ft 
U5 150 Ft 6 400 Ft 10 360 Ft 57 260 Ft 6 660 Ft 

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH. K cene diaľničnej známky sa v závislosti od spôsobu platby pripočítava transakčný poplatok, ktorého výška sa zobrazí v procese objednávky po výbere spôsobu platby. 


Kategórie vozidiel

Motorové a prípojné vozidlá zaraďujeme do jednej z nasledujúcich kategórií: 

Kód uvedený v osvedčení

o evidencii vozidiel v políčku „J” *

Druh vozidla Cenová kategória
M1 osobné vozidlo D1 (vhodné na prepravu maximálne 7 osôb)
M1 osobné vozidlo D2 (vhodné na prepravu viac ako 7 osôb)
N1 nákladné vozidlo D2 (s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 ton)
O1 prípojné vozidlo U (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 750 kg)
O2 prípojné vozidlo

U (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou

hmotnosťou viac ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3,5 tony)

* Podľa Nariadenia č. 5/1990 (IV. 12.) Ministerstva dopravy, energie a komunikácií o technickej kontrole cestných motorových vozidiel.

Povolený počet prepravovaných osôb vo vozidle určuje úradný záznam v osvedčení o evidencii vozidla (S.1. – počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča) a nie aktuálny počet sedadiel v motorovom vozidle.

Ak je na motorové vozidlo patriace do kategórie D2 napojené prípojné vozidlo, musí byť na evidenčné číslo prípojného vozidla uhradená diaľničná známka kategórie U.

Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony patriace do kategórie D1 sa podľa veľkosti delia do dvoch skupín. Pre osobné vozidlá vhodné na prepravu maximálne 5+2 osôb sa cena elektronickej diaľničnej známky nemení. Motorové vozidlá vhodné pre prepravu viac ako 7 osôb ako sú mikrobusy, obytné automobily a úžitkové vozidlá sú preradené do kategórie D2.

Prípojné vozidlá napojené na osobné vozidlá, ktoré nepatria do kategórie D1, budú musieť v budúcnosti na spoplatnených úsekoch disponovať oprávnením kategórie U.   


EN DE RO HU SK