Rady a tipy

Rýchly nákup vinetácie

Data protection

Ochrana osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky www.autopalyamatrica.hu je pre Voxinfo LLC kľúčová. S osobnými údajmi zákazníkov bude spoločnosť zaobchádzať dôverne v súlade s platnými predpismi a zaistí ich bezpečnosť. Prijíma technické a organizačné opatrenia a zavádza procesné pravidlá, ktoré sú potrebné na presadzovanie platných predpisov a iných odporúčaní.

Voxinfo LLC pri registrácii zaznamená emailovú adresu Zákazníka, ktorá je potrebná na zakúpenie diaľničnej známky. Zákazník súhlasí s tým, že jeho e-mailovú adresu môže Voxinfo LLC použiť na zasielanie elektronických newsletterov. Spoločnosť Voxinfo LLC bude s osobnými údajmi zverejnenými pri kúpe diaľničnej známky zaobchádzať v súlade s ustanoveniami zákona LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov verejného záujmu. Zákazník odoslaním svojich osobných údajov spoločnosti Voxinfo súhlasí s tým, aby spoločnosť Voxinfo tieto údaje zaznamenávala a poskytovala – na účel a na čas vymedzený povahou transakcie. Spoločnosť Voxinfo bude pri kúpe diaľničnej známky dodržiavať všetky postupy ochrany údajov pre zákazníkov.

www.autopalyamatrica.hu prevádzkuje spoločnosť Voxinfo LLC. Registračné číslo správy údajov spoločnosti: NAIH-64161/2013

Barion Pixel


Barion Pixel: Merací kód založený na java skripte, ktorý je umiestnený na webovej stránke obchodníka a sleduje aktivitu návštevníkov webovej stránky pomocou súborov cookie umiestnených v prehliadačoch návštevníkov webovej stránky. Po umiestnení súboru cookie do zariadenia návštevníka webovej stránky Barion Pixel odošle údaje o návštevníkoch webovej stránky a ich zvyklostiach pri prehliadaní priamo na server poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb používa tieto údaje na účely predchádzania podvodom na analýzu a hodnotenie rizík (Informácie o správe údajov Barion, sekcia 5.4), ako aj na marketingové účely na preskúmanie prispôsobeného správania reklám a odporúčaní (Informácie o správe údajov Barion, sekcia 5.12), ako je opísané v aktuálny informačný list Barion Data Management Information Sheet. Existujú dve verzie Barion Pixel: Barion Pixel Basic Version a Barion Pixel Full Version.Základná verzia Barion Pixel: Verzia Barion Pixel, ktorá zhromažďuje údaje na analýzu a hodnotenie rizík výlučne na účely predchádzania podvodom.

Plná verzia Barion Pixel: Verzia Barion Pixel, ktorá zhromažďuje údaje na účely predchádzania podvodom na analýzu a hodnotenie rizík a na marketingové účely na preskúmanie návykov správania s cieľom prispôsobiť reklamy a odporúčania.

Ak je životnosť súboru cookie definovaná od poslednej aktualizácie, znamená to, že každá návšteva predlžuje platnosť súboru cookie o 1,5 roka od poslednej návštevy. Zber údajov z rozšírenia nevyžaduje súhlas. Správa údajov je oprávneným záujmom spoločnosti Barion Payment Zrt. na účely predchádzania podvodom. Viac informácií tu.
Ďalšie technológie: Digitálny odtlačok prehliadača: Zameriava sa na odfiltrovanie podvodných relácií na základe správania návštevníkov a ich odtlačku prehliadača. Pomáha nám identifikovať prehliadače na každom zariadení. Používame to na danom webe a na weboch iných obchodníkov, ktorí využívajú Barion Smart Gateway. Viac podrobností nájdete v kapitole 5.4 informácií o správe údajov.


Partneri na spracovanie údajov
ako používateľ služieb Barion Marketing Cloud a Barion Pixel

Spoločnosť DataMe Kft. 1118 Budapešť, Ugron Gábor utca 35.
DataMe Kft., 1118 Budapešť, Ugron Gábor utca 35.
Dentsu Hungary Kft., 1027 Budapešť, Kacsa utca 15-23.
GroupM, 1123 Budapešť, Alkotás utca 53. MOM Park, B/1. poschodie
Matterkind CEE, 1082 Budapešť, Vajdahunyad utca 41.
Vodafone Maďarsko, 1096 Budapešť, Lechner Ödön fasor 6.

EN DE RO HU SK