Rady a tipy

Ceny diaľničných známok v roku 2022

Ceny diaľničných známok - 2022

 
  
E-matrica
díjkategória
Týždenná
MesačnáRočnáŽupná
D1M1 600 Ft2 730 Ft46 850 Ft5 450 Ft
D13 820 Ft5 210 Ft46 850 Ft5 450 Ft
D27 630 Ft10 420 Ft46 850 Ft10 900 Ft
B216 890 Ft23 950 Ft217 950 Ft21 800 Ft
U3 820 Ft5 210 Ft46 850 Ft5 450 Ft

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH. K cene diaľničnej známky sa v závislosti od spôsobu platby pripočítava transakčný poplatok, ktorého výška sa zobrazí v procese objednávky po výbere spôsobu platby. 

Ceny diaľničných známok - 2021

 

 Kategória

 Týždenná Mesačná Ročná Polročná Župná
 D1 3 640 Ft 4 970 Ft 44 660 Ft 29 820 Ft 5 200 Ft
 D1M 1 530 Ft 2 600 Ft 44 660 Ft - 5 200 Ft
 D2 7 270 Ft 9 930 Ft 44 660 Ft - 10 390 Ft
 B2 16 110 Ft 22 830 Ft 207 770 Ft - 20 780 Ft
 U 3 640 Ft 4 970 Ft 44 660  Ft - 5 200 Ft

 

Všetky ceny sú uvedené s DPH. K cene diaľničnej známky sa v závislosti od spôsobu platby pripočítava transakčný poplatok, ktorého výška sa zobrazí v procese objednávky po výbere spôsobu platby. 

Kategórie vozidiel

Motorové a prípojné vozidlá zaraďujeme do jednej z nasledujúcich kategórií: 

Kód uvedený v osvedčení

o evidencii vozidiel v políčku „J” *

Druh vozidla Cenová kategória
M1 osobné vozidlo D1 (vhodné na prepravu maximálne 7 osôb)
M1 osobné vozidlo D2 (vhodné na prepravu viac ako 7 osôb)
N1 nákladné vozidlo D2 (s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 ton)
M2 autobus B2 (autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 5 ton)
M3 autobus B2 (autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 5 ton)
O1 prípojné vozidlo U (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 750 kg)
O2 prípojné vozidlo

U (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou

hmotnosťou viac ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3,5 tony)

* Podľa Nariadenia č. 5/1990 (IV. 12.) Ministerstva dopravy, energie a komunikácií o technickej kontrole cestných motorových vozidiel.

Povolený počet prepravovaných osôb vo vozidle určuje úradný záznam v osvedčení o evidencii vozidla (S.1. – počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča) a nie aktuálny počet sedadiel v motorovom vozidle.

Ak je na motorové vozidlo patriace do kategórie D2 a B2 napojené prípojné vozidlo, musí byť na evidenčné číslo prípojného vozidla uhradená diaľničná známka kategórie U.

Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony patriace do kategórie D1 sa podľa veľkosti delia do dvoch skupín. Pre osobné vozidlá vhodné na prepravu maximálne 5+2 osôb sa cena elektronickej diaľničnej známky nemení. Motorové vozidlá vhodné pre prepravu viac ako 7 osôb ako sú mikrobusy, obytné automobily a úžitkové vozidlá sú preradené do kategórie D2.

Prípojné vozidlá napojené na osobné vozidlá, ktoré nepatria do kategórie D1, budú musieť v budúcnosti na spoplatnených úsekoch disponovať oprávnením kategórie U.   

 


EN DE RO HU SK