Rady a tipy

 

Ceny diaľničných známok v roku 2021

 Kategória

 Týždenná Mesačná Ročná Polročná Župná
 D1 3 640 Ft 4 970 Ft 44 660 Ft 29 820 Ft 5 200 Ft
 D1M 1 530 Ft 2 600 Ft 44 660 Ft - 5 200 Ft
 D2 7 270 Ft 9 930 Ft 44 660 Ft - 10 390 Ft
 B2 16 110 Ft 22 830 Ft 207 770 Ft - 20 780 Ft
 U 3 640 Ft 4 970 Ft 44 660  Ft - 5 200 Ft

A fenti bruttó összegűek, vagyis tartalmazzák az általános forgalmi adót. Matricavásárlásnál fizetési módtól függően tranzakciós díj kerül felszámításra, mely a rendelés során a fizetési mód kiválasztásánál megjelenik. 

Ceny diaľničných známok - 2020

Kategória Týždenná Mesačná Ročná Polročná Župná
D13 500 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft 28 680 Ft 5 000 Ft
D1M 1 470 Ft 2 500 Ft - - -
D2 7 000 Ft 9 560 Ft 42 980 Ft - 10 000 Ft
B2 15 500 Ft 21 975 Ft 199 975 Ft - 20 000 Ft
U 3 500 Ft 4 780 Ft 42 980 Ft - 5 000 Ft

Všetky ceny sú uvedené s DPH. K cene diaľničnej známky sa v závislosti od spôsobu platby pripočítava transakčný poplatok, ktorého výška sa zobrazí v procese objednávky po výbere spôsobu platby. 

Kategórie vozidiel

Motorové a prípojné vozidlá zaraďujeme do jednej z nasledujúcich kategórií: 

Kód uvedený v osvedčení

o evidencii vozidiel v políčku „J” *

Druh vozidla Cenová kategória
M1 osobné vozidlo D1 (vhodné na prepravu maximálne 7 osôb)
M1 osobné vozidlo D2 (vhodné na prepravu viac ako 7 osôb)
N1 nákladné vozidlo D2 (s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 ton)
M2 autobus B2 (autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 5 ton)
M3 autobus B2 (autobus s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 5 ton)
O1 prípojné vozidlo U (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 750 kg)
O2 prípojné vozidlo

U (prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou

hmotnosťou viac ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3,5 tony)

* Podľa Nariadenia č. 5/1990 (IV. 12.) Ministerstva dopravy, energie a komunikácií o technickej kontrole cestných motorových vozidiel.

Povolený počet prepravovaných osôb vo vozidle určuje úradný záznam v osvedčení o evidencii vozidla (S.1. – počet miest na sedenie vrátane miesta vodiča) a nie aktuálny počet sedadiel v motorovom vozidle.

Ak je na motorové vozidlo patriace do kategórie D2 a B2 napojené prípojné vozidlo, musí byť na evidenčné číslo prípojného vozidla uhradená diaľničná známka kategórie U.

Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony patriace do kategórie D1 sa podľa veľkosti delia do dvoch skupín. Pre osobné vozidlá vhodné na prepravu maximálne 5+2 osôb sa cena elektronickej diaľničnej známky nemení. Motorové vozidlá vhodné pre prepravu viac ako 7 osôb ako sú mikrobusy, obytné automobily a úžitkové vozidlá sú preradené do kategórie D2.

Prípojné vozidlá napojené na osobné vozidlá, ktoré nepatria do kategórie D1, budú musieť v budúcnosti na spoplatnených úsekoch disponovať oprávnením kategórie U.   

 


EN DE RO HU
Táto webová stránka používa cookies s cieľom poskytnúť návštevníkom stránky lepší používateľský zážitok. Ďalšie informácie